تیزر تبلیغاتی سطل و زمین شوی چرخشی ایرسا

سال ساخت: 1393

ویدیو نحوه استفاده از زمین شوی چرخشی ایرسا مهسان

سال ساخت: 1392

تیزر تبلیغاتی سطل و زمین شوی چرخشی ایرسا

سال ساخت: 1392

تیزر تبلیغاتی زمین شوی افشانک مهسان

سال ساخت: 1378

تیزر تبلیغاتی دستمال میکروفایبر مهسان

سال ساخت: 1382

تیزر تبلیغاتی زمین شوی پرک مهسان

سال ساخت: 1378

تیزر تبلیغاتی شیربطری مهسان

سال ساخت: 1376

تیزر تبلیغاتی مهسان

سال ساخت: 1392

ویدیو ساخت و تولید محصولات مهسان

سال ساخت: 1387

تیزر خط تولید محصولات مهسان

سال ساخت: 1396
ساخته شده با افتخار در ایران
مأموریت مهسان تولید، و عرضه کالاهائی در خور و شایسته مصرف کننده ایرانی است. ما معتقدیم مصرف کننده ایرانی شایسته ترین مصرف کننده در دنیا بوده و استفاده از کالایی با کیفیت حق مسلم اوست و برای توفیق در فتح بازارهای جهانی ساده ترین راه، رعایت شأن مصرف کننده ایرانی می باشد.